Het rookgaskanaal: dé sleutel tot het ideale vuurspel

rookgaskanaal

De kwaliteit van uw houtkachel is enorm belangrijk, maar de échte motor van uw vuurspel is het rookgaskanaal. Ook wanneer u uw verwarmingselement vernieuwt, is de keuze voor het gepaste rookgaskanaal van groot belang. 

Bovendien is het stookproces zelf er niet eenvoudiger op geworden. Een precieze regeling is eens zo belangrijk vandaag. Enerzijds omdat moderne installaties op een andere manier lucht aanvoeren dan vroeger. Anderzijds is het niet meer nodig om alles volledig open te gooien, nu we onze woningen beter isoleren. Een correct geplaatst rookgaskanaal is hier cruciaal om een optimale verbranding en comfortabele warmte te garanderen.

Complete analyse op voorhand

Bij het uitdenken van uw installatie gaan we bij Colemont zeer nauwkeurig te werk. We bekijken op voorhand hoe uw nieuwe kachel het best tot zijn recht komt en of het geheel veilig is:

  • Is uw huidige schouw lang genoeg? De minimale afstand tussen de bovenkant van de kachel en de bovenkant van de schouw moet 4 à 4,5 meter bedragen;
  • Steekt de schouw ver genoeg uit boven de nok van het dak?;
  • Hoe zit het met de ligging van uw woning? Woont u in een dal, aan de kust? Bevinden er zich veel bomen rondom uw woning?

Al deze factoren bepalen onze aanpak. Op basis van de uitkomst van onze analyse delen we u ons advies mee.

Aandacht voor de diameter van het rookgaskanaal

Bij het vervangen van een oude door een nieuwe houtkachel dient u de schouw aan te passen. Deze is namelijk te groot geworden, doordat de kachel efficiënter werkt. Dit doen we door een inox rookgaskanaal aan te brengen met dezelfde diameter als de uitgang van uw nieuwe kachel. Meestal is dit 15 cm.

Zeer belangrijk: de afstand tussen het rookgaskanaal en brandbare materialen in uw woning (isolatie, gipskartonplaten, …) moet groot genoeg zijn. Zo niet, verhoogt het risico op schouwbrand.

Proefstook ter controle

Eens de installatie achter de rug is, houden we een proefstook om te zien of uw nieuwe installatie naar behoren werkt. Op deze manier staan we u van begin tot eind bij en kan u achteraf zorgeloos genieten van de ideale warmte.

Expertise in schoorsteentechnieken

Het belang van het geschikte rookgaskanaal beperkt zich niet enkel tot houtkachels. Ook bijvoorbeeld bij het vervangen van een oude cv-ketel door een condenserende ketel, is een nieuwe, dunnere buis nodig om condensvorming en inefficiënte verbranding te voorkomen.

Net daarom zetten we bij Colemont extra in op kwalitatieve schoorsteentechnieken. Aan professionele klanten, zoals installateurs, stellen we bovendien enkel hoogwaardige buismaterialen ter beschikking: van enkelwandige over geïsoleerde tot concentrische buizen.

Nood aan extra info?

Wij zorgen graag voor professioneel advies en bijstand, van keuze tot installatie. Hoe kunnen wij u helpen? Neem contact met ons op of breng een bezoekje aan onze uitgebreide showroom.