Schouwproblemen: vanwaar komen die bruine vlekken op mijn schoorsteen?

schouwproblemen

Beschadigd pleisterwerk en verf die afbladdert. Bruine plekken die zich aftekenen op uw binnenmuren waar uw schoorsteen loopt. De oorzaak? Condensvorming! Maar vanwaar komen die schouwproblemen ineens? En wat valt eraan te doen? Wij geven tekst en uitleg.

Condens is dus de boosdoener. Maar wat is dat precies? Condensatie is de faseovergang van dampvorm naar vloeistof.

Rookgassen

De damp in uw schoorsteen is de rookgasafvoer van uw centrale verwarmingsketel. Bij de verbranding van brandstof – of dat nu gas of stookolie is – komen er verbrandingsgassen vrij. Damp, dus. Het is de taak van uw schoorsteen om die rookgassen op een correcte manier af te voeren.

Van rookgas naar water

Maar bij u raken die gassen niet tot aan het einde van de schoorsteen. Ze stijgen op, koelen onderweg naar boven af en slaan ten slotte neer tegen de binnenkant van uw schouw. Daar condenseren ze.

Metselwerk is al een spons

Daardoor wordt uw schoorsteen steeds natter. En als het metselwerk van uw schoorsteen verzadigd is, zal het water zich een weg naar binnen in uw huis banen. Resultaat: schouwproblemen en natte binnenmuren.

Waarom nu?

We weten nu al de volgende vraag die door uw hoofd spookt. Maar hoe kan het dan dat het al die tijd prima is gegaan? Waarom steken die schouwproblemen net nu de kop op? Er is de laatste weken niets veranderd aan onze verwarmingsketel of schouw.

Nieuwe ketel?

Klopt. Maar we durven wedden dat er enkele maanden of zelfs jaren wél iets veranderd aan uw verwarmingsketel. U hebt uw oude model ingeruild voor een HR-ketel. Of u liet een nieuwe brander installeren. Toch?

Lagere temperatuur…

Niet dat toestel zelf is de oorzaak van uw schouwproblemen, wel dat uw installateur uw schouw niet controleerde. Want de rookgastemperatuur van moderne ketels ligt lager dan bij hun oude tegenhangers. De afvoergassen van een HR-ketel zijn 100°C warm. Een oude mazoutketel haalt makkelijk 250°C.

… en dus snellere condensatie

Dat is zo hoog, dat die gassen geen kans krijgen om te condenseren aan de binnenkant van uw schouw. Die zijn nog altijd 100°C warm als ze uitmonden. Maar als ze vertrekken aan die temperatuur, is de kans op condensatie veel groter.

Proces van jaren

Dat condensatieprobleem vertaalt zich niet meteen in bruine kringen op uw binnenmuren. Bakstenen kunnen serieuze hoeveelheden water opslorpen. Maar als ze eenmaal verzadigd zijn, baant het water zich zoals gezegd een weg naar buiten. Dit is vaak een proces van jaren. Soms is het al vijf jaar aan de gang voor u iets van de schouwproblemen merkt.

Schimmel

U heeft nu vast door dat die bruine kringen niet vanzelf zullen weggaan. U moet ingrijpen. Een nieuw laagje verf is slechts een tijdelijke oplossing. Want die bruine kringen zullen na verloop van tijd waarschijnlijk overgaan tot schimmel. Dan vormen uw schouwproblemen niet alleen bouwtechnisch een gevaar, maar ook voor uw gezondheid.

Conclusie?

De bruine vlekken op uw muren zijn het gevolg van een vochtprobleem. En dat probleem wordt veroorzaakt door condensatie in uw schouw. Tot daar het slechte nieuws. Het goede? Met een simpele ingreep lossen wij u schouwproblemen op. Neem nu contact op en wij brengen alles in orde!