Verminder fijn stof door het promoten van nieuwe houtkachels

Je hebt het de laatste tijd vast en zeker al zien terugkomen in het nieuws: houtkachels blijken één van de grootste uitstoters van fijn stof te zijn. CIV-Agoria gaat hier graag tegen in. Zij pleiten voor een vervangingsbeleid van oude kachels, aangezien deze de grootste vervuilers zijn terwijl de nieuwere exemplaren een veel lagere uitstoot kennen. Tijd om hier even dieper op in te gaan.

Vandaag worden er in ons land hoge fijnstofconcentraties gemeten. Deze zijn het resultaat van een hele reeks factoren, waaronder menselijke activiteiten zoals van huishoudens, land- en tuinbouw, bedrijven en transport. In een persbericht beperkt de Vlaamse Milieumaatschappij zijn advies voor het verminderen van het fijn stof echter tot één activiteit: minder hout stoken. Hiervoor baseert de VMM zich echter op testen van oude houtkachels van 10 tot 15 jaar en een literatuurstudie uit 2009. Ongeveer hetzelfde principe als de uitstoot van het autoverkeer meten met tests op oldtimers, vindt CIV-Agoria. Moderne houtkachels hebben echter een veel lagere uitstoot. Indien alle oude toestellen voor houtverbranding vervangen zouden worden door performante, moderne toestellen, zou de uitstoot van fijn stof door houtkachels met maar liefst 90% verminderen. CIV-Agoria roept daarom de Vlaamse overheid op om een actief vervangingsbeleid voor oudere toestellen te promoten.

Actief vervangingsbeleid
Momenteel is zo’n 65 procent van de houtkachels in ons land ouder dan 15 jaar. Landen als Duitsland en Frankrijk voeren om die reden reeds jaren een actief vervangingsbeleid om zo de fijnstofuitstoot door houtverbranding terug dringen. Bovendien is er nog verdere beterschap op komst. Door investeringen in onderzoek en ontwikkeling zullen houtkachels in de nabije toekomst nog minder fijn stof creëren.

Negatief stookadvies of positief koopadvies?
De sector van houtverbrandingstoestellen is een lokaal verankerde economische activiteit met tal van familiebedrijven. Zij hopen dat de communicatie van de Vlaamse overheid in de toekomst zich niet enkel beperkt tot een negatief stookadvies. Alle leden van Agoria-CIV hebben er zich al jaren geleden namelijk al toe geëngageerd om verder werk te maken van een verbetering van het aanbod aan performante toestellen, een betere opleiding van installateurs, meer sensibilisering rond de beste stookmethodes, enz. Hierdoor daalt de bijdrage van houtkachels aan de fijnstofproblematiek drastisch. Laat daarom een negatief stookadvies vergezeld gaan van een positief koopadvies voor meer performante toestellen, en we krijgen een beleid dat echt werkt!

Bron: www.agoria.be